+ 31 6 425 77 295

info@ellescommunicatie.nl

 

 • Stichting op het vlak van duurzame inzetbaarheid medewerkers: ontwikkelen toolkit ambassadeur (bewaarmap, leaflets, notitieboek  met inhoudelijk katern, kaartspel, etc.) inclusief communicatieve ondersteuning. 

 • Bestuursbureau pensioenfonds: langdurig traject op het vlak van organisatie- en communicatieadvies t.b.v. pensioenconsulenten.

 • Vastgoedbedrijf: diverse persberichten en andere tekstuele ondersteuning.

 • Bestuursbureau pensioenfonds: doorontwikkeling digitale klantdialogen voor deelnemers en werkgevers inclusief nieuwe pensioenregeling.

 • Vastgoedbedrijf: ontwikkeling, redactievoering en teksten voor tweemaandelijkse digitale klantnieuwsbrief.

 • Bestuursbureau pensioenfonds: opzet, aanpak, coördinatie en uitvoering informatie-bijeenkomsten voor deelnemers en werkgevers rondom nieuwe pensioenregeling. 
 • Bestuursbureau pensioenfonds: klankbordfunctie rapportage-opzet verantwoord beleggen beleid
 • Bestuursbureau twee pensioenfondsen: voorbereiding, opzet en coördinatie online onderzoek naar verantwoord beleggen beleid
 • Stichting op het vlak van duurzame inzetbaarheid medewerkers: diverse artikelen vaktijdschriften.

 • Bestuursbureaus twee pensioenfondsen: communicatieve coördinatie en ondersteuning online panel.

Opdrachten 2015

 

 

 • Bestuursbureau pensioenfonds: algemene coördinatie en communicatieve begeleiding algemeen jaarverslag 2014, annual report 2014 en verantwoord beleggen jaarverslag, alles inclusief thema-ontwikkeling en ontwikkeling vormgevingsconcept.
 • Bestuursbureau pensioenfonds: in samenwerking met pensioenuitvoerder voorbereiden verdere transparantie in beleggingen en beleggingsbeleid.
 • Pensioenuitvoeringsorganisatie: verzorgen van inhoudelijke artikelen (o.a. nFTK, Algemeen Pensioenfonds, jongerencommunicatie) als verslaglegging van de Summer Courses voor klanten, t.b.v. in- en externe nieuwsbrieven.
 • Stichting op het vlak van pensioentoezicht: folder- en websiteteksten inclusief klankbordfunctie stichtingsbestuur rondom communicatie.
 • Stichting op het vlak van duurzame inzetbaarheid medewerkers: teksten voor nieuwe website inclusief klankbordfunctie rondom opzet
 • Bestuursbureau pensioenfonds: communicatieve ondersteuning directieleden bij presentaties en interviews. 
 • Bestuursbureau pensioenfonds: communicatieve ondersteuning verantwoord beleggen beleid
 • Pensioenuitvoeringsorganisatie: redactie en schrijven van teksten voor tweewekelijkse interne digitale nieuwsbrief inclusief redactie blog directeur.
 • Pensioenuitvoeringsorganisatie: coördinatie en redactie driemaandelijkse digitale klantennieuwsbrief inclusief verantwoordelijkheid beeldmateriaal en vormgeving.